J. KatelėKUNIGO ŠVIETĖJO JONO KATELĖS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
lt en

header

fotolia
Apie fondą

Naujienos

Fondo įstatai

Kunigo Jono Katelės biografija

Kunigo Jono Katelės švietėjiška veikla

Panemunėlio seniūnija

Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia

Nuotraukų ir video galerija

Padėkos

Kontaktai


Panemunėlio seniūnija

Panemunėlio dvaras

Panemunėlio seniūnija yra Šiaurės rytų Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Rokiškio rajone. Apie 1772 metus Justinas Parapijanavičius pastatė didžiuosius Panemunėlio dvaro rūmus ir medinę bažnyčią, kurios pastatymo data kai kuriuose šaltiniuose yra 1792 metai. Beveik po šimto metų buvo pristatytas bokštelis, įrengti devynių registrų vargonai su dvejomis dumplėmis ir medinė varpinė. Taip ir pradėjo Nemunėlio upelio pakrante kurtis Panemunėlio miestelis, kuriame dideli pokyčiai įvyko 1872 – 1908 m., klebonaujant Jonui Katelei. 1884 m. Rygos inžinierius Florijonas Vyganovskis paruošė naujos bažnyčios projektą ir 1898 m. ji pradėta statyti. Bažnyčia baigta statyti 1911 m. ir pašventinta Šv. Juozapo Globos vardu. Šiuo metu bažnyčioje vyksta Šv. Elžbietos atlaidai liepos mėn., kiekvieną sekmadienį laikomos Šv. Mišios. Bažnyčia yra lankoma tikinčiųjų bendruomenės. Caro valdymo laikais nutiesus geležinkelio liniją Radviliškis - Daugpilis, prie Šetekšnos upės prisiglaudė kitas Panemunėlis, pavadintas geležinkelio stotimi. Jau XX a. pradžioje gyventojų skaičiumi pralenkė bažnytkaimį. Spinduliu apie seniūnijos centrą išsidėstė dar 46 kaimai. 1907 m. buvo atidaryta rusiška mokykla geležinkeliečių vaikams, kurioje galėjo mokytis ir aplinkinių kaimų vaikai. 1918 m. lapkričio mėn. malūnininko K. Neniškio pastate buvo atidaryta lietuviška mokykla, kurioje mokėsi apie 30 mokinių. 1936 m. pastatyta tipinė mokykla, vėliau reorganizuota į pradinę, kurioje mokėsi jau 280 mokinių. 1954 m. ši mokykla reorganizuota į vidurinę, o 1963 m. baigta naujos 520 vietų vidurinės mokyklos statyba. 2001 m. rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota į pagrindinę. Šiuo metu seniūnijoje gyvena apie 1600 gyventojų. Seniūnija užima 14100 ha plotą. Seniūnijoje yra 48 kaimai, didesni iš jų: Panemunėlio geležinkelio stotis (646 gyventojai), Panemunėlio miestelis (287 gyventojai), Augustinavos kaimas (162 gyventojai), Šetekšnų kaimas (63 gyventojai), Bajoriškių, Roblių ir Skirų kaimai (66 gyventojai).

Panemunėlio mokyklaPanemunėlio gyvenvietė
        Panemunėlio pagrindinė mokykla                     Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietė© 2018 Visos teisės saugomos Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo